Waarden

Open

De plek staat open voor beginnende en gevorderde makers en bezoekers die zich willen laten inspireren door stedelijke circulaire economie.

Stads

De plek maakt deel uit van het stedelijke ecosysteem. Enerzijds vormt het een bijzondere ontmoetingsplek die zich inzet als katalysator voor een vernieuwend stadsdeel. Anderzijds vormt het een knoop in een stedelijk netwerk waarin stedelijke materiaalstromen (zoals hout, metaal, steen, voedselresten, verouderde publieke infrastructuur, …) worden verwerkt in producten (recycling, upcycling, kunst, …) die worden verdeeld in de stad via korte ketens.

Atelier

Hier wordt gemààkt. De plek biedt ateliers voor beginnende en gevorderde makers van zowel industriële / productieve aard als creatieve aard. Dit gaat van een persoon die eenmalig aan een hobbyproject wil knutselen tot professionelen die op een duurzame manier hun activiteit in de stad willen vestigen.

Gebouwgemeenschap

Eerder dan een verzameling van aparte invullingen vormt het Open Stadsatelier een sterk collectief verhaal in de vorm van een gebouwgemeenschap. Zo bestaat er tussen de verschillende gebruikers een beredeneerde circulaire uitwisseling van kennis (professionals helpen knutselaars om machines te gebruiken), materiaal (van koffiedrab van het café naar voedingsstof voor een champignonkwekerij) en energie (elektriciteit, gas, wind en menselijke inspanningen worden slim gedeeld).